Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 augusti, 2017 - 16:26
  • Företagsrådgvare Susanne Olofsson talar mer om riskerna med öppna bolag. Foto: Totte Vesterlund.

Bättre kunskap om öppna bolag

Medvetenheten om öppna bolag har blivit bättre efter att kollegan till bokföraren som förskingrade pengar blivit ersättningsskyldig

I slutet av 2014 dömdes en bokförare till 1 år och 9 månaders fängelse och att betala 800.000 euro i ersättningar för att ha förskingrat pengar av sina kunder. Eftersom denna inte hade möjlighet att betala skadestånd stämdes bokföringsbyrån som den dömda drev tillsammans med en annan bokförare i ett öppet bolag där man är solidariskt ansvariga för det som sker i bolaget. Det ledde till att också den delägare som inte förskingrat pengar av tingsrätten dömdes att betala drygt 200.000 euro i skadestånd, en dom som hovrätten slog fast i december i fjol. Sen ville den förskingringsdömda bokförarens kollega få sitt ärende prövat i Högsta domstolen, HD, men HD har beslutat att besvärstillstånd inte meddelas och att hovrättens dom står fast. Vi har tagit reda på mer om risker och möjligheter med öppna bolag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »