Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 1 september, 2017 - 16:39Uppdaterad: fredag, 1 september, 2017 - 16:41
  • Den här knackstenen hittades idag i en av provgroparna. Det är en sten som är formad runt av naturen, men som man sedan gjort greppvänlig med gropar för tumme och fingrar. Knackstenen användes som verktyg för att slå av flisor från större stenar. Foto Nina Smeds ÅRTV
  • Det här är en sten, porfyr, som man knackade av flisor från. Det syns tydligt för ett tränat öga att den är bearbetad av människa. Foto Nina Smeds ÅRTV.
  • Arkeolog Annika Jeppsson kontrollerar provgropen efter varje tag som grävmaskinen tagit. Vid kanten av gropen ligger fynden, bland annat en knacksten. Foto Nina Smeds ÅRTV
  • I en av provgroparna hittade man keramik, med så kallat gropdekor som är typiskt för tidsperioden. Foto Nina Smeds ÅRTV.

Formlämningar avgränsas i Långbergsöda

Ett pilotprojekt i Långbergsöda ska ge nya och snävare gränser för de fasta fornlämningarna.

Landskapets kulturbyrå utuför just nu provgrävningar i Saltvik Långbergsöda. Det handlar om ett pilotprojekt där man vill ta reda på var gränserna för de fasta fornlämningarna egentligen går. Två arkeologer och en grävmaskinist arbetar som bäst på plats.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »