Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 13 september, 2017 - 15:43
  • Sölve Högman är chef på landskapets jordbruksbyrå.. Arkivfoto.

Likviditetslån för lantbrukare

Lantbrukare med likviditetsproblem kan få lån med landskapsgaranti, men det är en kostsam lösning för dom som är i ekonomisk knipa.

I samband med landskapets andra tilläggsbudget lade landskapsregeringen fram ett förslag till landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2017 och ärendet är just nu under behandling i lagtinget. Det här förslaget föregick av en meningsskiljaktighet mellan riket och Åland, säger Sölve Högman, chef på landskapets jordbruksbyrå.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »