Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 21 oktober, 2016 - 16:36Uppdaterad: fredag, 21 oktober, 2016 - 17:14
  • Erika Boman tycker det är viktigt att hitta och lyckas aktivera de äldre som känner sig isolerade men som inte är i behov av hemtjänst.

Mer kunskap behövs för att lindra äldres ångest

Hur kan man lindra och förebygga ångest, rädsla och ensamhet hos äldre personer på serviceboenden eller i ens egna hem? Det är en fråga som väcks i och med resultaten av den undersökning som socialstyrelsen i Sverige har låtit göra. Över 135.000 äldre med hemtjänst eller på äldreboenden har svarat på frågor om vad de tycker om äldreomsorgen. Många är nöjda, men de som inte mår bra är desto mer missnöjda. Var tionde äldre upplever svåra besvär av ångest, oro och rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet.

Erika Boman är sjuksköterska och lärare på Högskolan på Åland. Hon har forskat kring hälsa och välbefinnande hos äldre på Åland. Enligt henne är de svenska siffrorna fullt jämförbara med Åland. Också här anser hon att det finns ett behov av utbildning hos vårdpersonalen när det gäller att bemöta äldre med psykisk ohälsa.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »