Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 20 mars, 2023 - 17:46Uppdaterad: måndag, 20 mars, 2023 - 17:46

Unga motionerar mindre efter pandemin än före visar ny undersökning

Enbart en dryg tredjedel av barn och ungdomar i Finland idag uppfyller kraven för tillräcklig motionering, om man ska tro en nypublicerad undersökning av Jyväskylä universitet och UKK-institutet.  

Undersökningen, vars syfte var att jämföra barn och ungdomars fysiska aktivitet före och efter Corona-pandemin, fann nämligen att det år 2022 var 36% som uppfyllde kraven för tillräckligt idrottande till skillnad från år 2018 då det var 38%. Det var också en större klyfta mellan antalet pojkar och antalet flickor som utövade idrott. Det framgick också att finska barn, framförallt flickor, generellt inte upplever motionering som lika viktig som de gjorde tidigare.  

För att få djupare insikt kring undersökningens resultat satte vi oss ned med Lena Eriksson, idrottskonsulent på Ålands idrott.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »