Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 30 mars, 2023 - 11:21Uppdaterad: torsdag, 30 mars, 2023 - 11:27
  • Traktor i snösvängen, arkivfoto.
  • Stefan Nordas, arbetschef på Tekniska verken, arkivfoto.

Kommuners snöröjningsbudget i gungning – på grund av omfattande snösmockor

Till följd av de senaste dagarnas ökade snöfall, har även behovet av snöröjning ökat. Det finns därmed en risk för att vissa kommuner på Åland kan överskrida sin budget när det kommer till kostnader för snöröjning.

Samtliga av representanterna för Mariehamn, Eckerö och Vårdö kommun uppger att behovet av snöröjning är större än tidigare förväntat.

Stefan Nordas på Mariehamn stads markenhet, uppger att det finns utrymme i budgeten för snöröjning mars månad ut, men hävdar att snöfall efter det kan resultera i ett behov av att revidera budgeten. Både Eckerös och Vårdös kommuntekniker uppger att de tror att kostnaderna för snöröjning kommer överskrida tidigare avsatt budget för det. 

- Generellt så är det ju så att det har plogats mer nu än vad det har gjorts en “vanlig” vinter, säger Emma Saarela, Eckerös kommuntekniker. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »