Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 8 april, 2014 - 09:11Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:18

Lyckad flytt för psykiatrin

För drygt två år sedan stängdes Grelsby sjukhus och verksamheten flyttades till nya lokaler vid Ålands centralsjukhus, där ÅHS samlat all psykiatrisk vård under ett tak. Syftet med flytten vavr att sänka tröskeln för att söka psykisk hjälp och antalet patienter inom psykiatrin har också ökat sedan flytten från Grelsby.

-Det första förslaget på flytt kom redan på 70-talet, säger klinikchef Eva Eriksson om flytten från Grelsby till de nya lokalerna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »