Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 31 maj, 2023 - 11:57Uppdaterad: onsdag, 31 maj, 2023 - 12:04
  • Visit Ålands VD Lotta Berner-Sjölund och näringsminister Fredrik Karlström besökte Gomorron för att berätta om hur den nya turismstrategin fortskrider. Foto: Moa Aulanko

Ny turismstrategi - Evenemang och utomhusaktiviteter ska locka besökare

Arbetet med att ta fram en ny turismstrategi för Åland pågår för fullt.

Var femte ålänning i den privata sektorn livnär sig idag genom att arbeta inom turismnäringen. Ålands landskapsregering koordinerar arbetet med att ta fram färdplanen och agerar ordförande i samordningsgruppen för turism. Den nya turismstrategin ska gälla fram till 2030. 

– Det huvudsakliga målet med turismstrategin är att vi ska ha en gemensam riktning för vi blir så mycket starkare när vi gör tillsammans, säger Lotta Berner-Sjölund, VD för Visit Åland. 

Näringsminister Fredrik Karlström håller med. 

– Vi tar avstamp i från gamla turismtrategin, men med hänsyn till nya utmaningar så som pandemin och att vi nu är utan färjan till Kapellskär, säger Karlström. 

Till strategin hör också en medborgardialog som är öppen fram till midsommar där alla kan vara med och påverka hur turismen på Åland tar form. 

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »