Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 november, 2017 - 10:02
  • Roger Höglund. Foto: Axel Eriksson

Satsningar i Finströms budget

Finström har ett större investeringsbehov än vad årets budget tillåter säger Roger Höglund, kommunstyrelseordförande i kommunen.

Under fem år har Finström kunnat redovisa positiva resultat, men för 2018 har man budgeterat ett underskott på cirka 500.000 euro. Det finns flera orsaker till detta, bland annat något som Roger Höglund kallar en "skattedipp" eller rytmstörning. Detta händer med några års mellanrum och Höglund menar att det kan ha att göra med den skattesänkning kommunen genomförde förra året. Han berättar också att ingen riktigt kan förklara det. Det nya landskapsandelssystemet gör också att Finström på kort sikt kommer förlora pengar under en utjämningsperiod på 3 år, men att de är en av få vinnare i det nya systemet på lång sikt. Finström har ett större investeringsbehov än vad årets budget tillåter, säger Roger Höglund och räknar upp flera saker som han tycker att kommunen bör satsa på.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »