Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 september, 2017 - 10:20

Åland förberett gällande säkerhet på passagerarfartygen

Goda förutsättningar finns ifall olyckan skulle vara framme på ett passagerarfartyg som anlöper Åland, säger en sjöbevakare som nyligen deltagit i en storövning.

Förra veckan hölls en stor sjöräddningsövning i Kvarken utanför Vasa där man simulerade en brand ombord på ett passagerarfartyg. Det var Västra Finlands sjöbevakningssektion som arrangerade storolycksövningen vid namn Sommarö 2017. Torbjörn Enroth som vid övningen var ledningscentralsofficer berättar att övningen var lyckad då den blev så mångsidig. På frågan om hur välförberett Åland är gällande säkerhet på passagerarfartygen svarar Torbjörn Enroth att Åland har goda förutsättningar ifall olyckan skulle vara framme.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »