Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 februari, 2017 - 15:37

Arkivet: Det märkliga Märket

Märkets fyr byggdes år 1885 och mitt på kläppen går gränsen mellan Finland och Sverige men själva fyren står på finsk mark. När den här filmen gjordes år 2006 fanns det behov av renovering av byggnaderna vid Märket och sedan år 2007 hyr Finlands Fyrsällskap fyren och gör nödvändiga restaureringar samt sommarguidningar.

Ett program om Märkets fyr
Foto och redigering: Kalle Wetterström
Producent: Kaj Grundström
Producerat av TV Åland 2006

Intervjuer med
Kee Eriksson som var fyrvaktare på Märket. (vi ser också bilder från Kee Erikssons filmer från livet på Märket år 1976.)
Jan Andersson, Antikvarie på Museibyrån.
Håkan Lindberg, aktiv i föreningen Rädda Märket

Läs mer om Finlands fyrsällskap här.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »