Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 14 juli, 2017 - 13:40

Carl-Adam Haeggström, professor i botanik, om vassituationen

I den tredje och avslutande delen av Ålands radios serie om vassen och dess utbredning träffar vi Carl-Adam Haeggström, pensionerad professor i botanik, som beskriver vad vass är och hur man bäst kan hålla den under kontroll.

- Vass hör till familjen gräs, den största familjemedlemmen vi har i Finland och Åland. Den kan bli upp till tre meter hög och rötterna kan gå ner till två meters djup, säger Haeggström.
Vi kanske klagar på att vassen breder ut sig nu, men en gång var den en naturresurs i Finland som det blev brist på. Den användes traditionellt till vasstak, och i Estland ända till slutet på kommunisttiden fanns fabriker som tillverkade vassmattor som kunde användas som snöskydd och isolering.
- En av orsakerna till att vassen nu breder ut sig är att stränderna inte betas av kor. Kor går ganska långt ut i vattnet för att äta vass. Sedan gör landhöjningen sitt till, eftersom vassen behöver växa på grunt vatten, men eftersom skogen då också kryper ner jämnar det ut sig.
Haeggström menar att om vassen tar över alla stränder kommer den att utarma djur- och växtlivet där.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »