Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 27 februari, 2017 - 14:16Uppdaterad: måndag, 27 februari, 2017 - 15:18
  • Språkpanelen, Kjell Pensar, Felix Quarnström och Josefin Nordberg samt programledaren Ann-Christine Karlsson, foto: Tua Åström

Dagens svenska - utveckling eller avveckling

Vårt svenska språk förändras hela tiden och idag går förändringsprocessen snabbare än någonsin tidigare tack vare, eller på grund av, alla sociala medier. Men är alla förändringar utvecklande för språket eller kan de ibland till och med uppfattas som avvecklande. Det diskuterar vi idag med en språkintresserad panel!

Är det rätt att strunta i infinitivmärket att och till exempel bara säga "kommer göra". Ja det är faktiskt helt rätt enligt språkpanelens två modersmålslärare, Kjell Pensar och Josefin Nordberg och även vår tredje medlem Felix Quarnström hakade på. Men det är problematiskt att folk idag har svårt att veta när man ska säga de eller dem. Och det beror till stor del på att vi i vardagligt språk vanligtvis säger dom som passar i båda sammanhangen. Två andra ord som verkar orsaka förvirring idag är hur man ska använda var och vart. Så vad ska man göra för att utveckla sitt språk? Svaret är enkelt: Läs mera!

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »