Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 juni, 2017 - 14:06Uppdaterad: onsdag, 21 juni, 2017 - 14:09
  • Anki Johansson bland martallarna, foto: ACK, ÅRTV
  • Getporsen blommar, foto: ACK, ÅRTV
  • Blommande mossa, foto: ACK, ÅRTV

I naturen - Ett kärr på Möckelö och minskad ejderstam

På den flata toppen av ett runt berg på Möckelö breder ett kärr ut sig. Ålands Radios naturpatrull besökte området och lät sig bedåras av getporsens blommor och martallarnas knotiga stammar som kanske snart ge vika för nya hus när intilliggande bostadsområde växer. Det som däremot gett vika är ejderstammen och i år har häckningen helt misslykats.

Egentligen bara ett stenkast från stan, på Möckelö, växer bostadsområdet Möckelö Strand. Intill bostadsområdet finns ett berg som också ingår i det området som planeras för bebyggelse. Berget och kärrmarken på toppen av det inventeras just nu av Ålands Radios naturexpert Anki Johansson, flera gånger har Anki strövat runt på berget och noterat fåglar och växter. Och allt hon noterat ska så småningom resultera i en rapport till Jomala kommun. Hittills har hon dock inte funnit vare sig växter eller fåglar som skulle stoppa en utbyggnad av bostadsområdet uppe på berget.
I programmet lyfter vi också en helt annan sak nämligen årets katastrofala häckningsresultat bland ejdrarna hela vägen från Åland i väster och in i Finska viken i öster. Från många håll rapporteras om att det överhuvudtaget inte finns en enda ejderunge som når vuxen ålder. Och i många fall är det den allt större havsörnsstammen som är boven men troligen ändå inte den enda boven i dramat

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »