Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 maj, 2017 - 14:59Uppdaterad: fredag, 5 maj, 2017 - 15:01
  • Maria Widén, församlingspastor i Mariehamns församling, foto: ack

Pilgrimsvandring och Sankt Olofsleden

Intresset för pilgrimsvandringar ökar hela tiden såväl ute i världen som på Åland. Snart införlivas landskapet i Sankt Olofsleden som leder till Trondheim.

Just nu pågår arbetet med att sammanlänka den åboländska skärgården, Åland samt Roslagen med Sankt Olofsleden som leder norrut genom Sverige för att fortsätta in i Norge till Nidarosdomen i Trondheim. Församlingspastorn i Mariehamns församling, Maria Widén, deltog nyligen tillsammans med ett 10-tal andra ålänningar i en inspirations- och informationsresa om Sankt Olofsleden till Trondheim. Och i sommar leder hon en pilgrimsvandring till Trondheim medan Kiki Alberius leder en pilgrimscykling med samma mål.
Intresset för pilgrimsvandringar är stort idag och det ökar hela tiden. En av anledningarna till det ökande intresset är kanske att våra vardagsliv är så hårt inrutade idag och tempot är så högt.
- På en pilgrimsvandring finns inga krav, du rör dig i egen takt, närmast på ett meditativt sätt och samtidigt som du går gör du också en inre resa, säger Maria Widén.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »