Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 juni, 2024 - 10:21Uppdaterad: måndag, 17 juni, 2024 - 12:49

ÅHS lyssnar till kritiken om VIS-projektet

Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård tog på sitt senaste möte upp kritiken som landskapsrevisionen hade mot VIS-projektet. 

Bland annat framfördes att styrelsen inte fått tillräcklig skriftlig rapportering om projektet och att kostnaderna överskridits rejält, utan att det motiverats tillfredsställande. Dessutom hade kostnaderna för köptjänster tredubblats i förhållande till den första kostnadskalkylen.   

Styrelsen konstaterar i sitt beslut att de tar åt sig en del av kritiken, till exempel ska styrelsen i fortsättningen få både muntliga och skriftliga rapporter om projektet. 

När det gäller kostnaderna skriver ÅHS att man anhöll om tilläggsanslag, vilket lagtinget beviljade. Vid köptjänster ska ÅHS i framtiden se till att de definieras tydligare för att kunna hålla kostnaderna lägre. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »