Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 25 april, 2021 - 22:01Uppdaterad: måndag, 26 april, 2021 - 18:01

ÅMHM-härvan: "Det finns inget som säger att vi behöver höra båda parter"

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) gick på styrelseordförande Marcus Måtars (Ob) muntliga motivering då hon tog ett beslut om ett klagomål mot ÅMHMs styrelse, trots att Måtars motivering saknar stöd i Tjänstemannalagen.

Myndighetschef Susanne Perander hördes aldrig i beredningen, trots att ministern i ett uttalande i media i sista hand lägger skulden för att styrelsen felbehandlade ärendet, och för att skriftlig beredning inte bifogats till beslutet på henne, och i lagtingets plenumsession förra veckan sagt att bägge parter av ärendet hörts.

- Jag hördes inte i samband med det här, och vad avgörandet baserades på och vilken sorts utredning som har gjorts kan jag inte svara på eftersom jag inte varit involverad i den processen, säger Susanne Perander till Ålands radio.

Annette Holmberg-Jansson, ansvarig minister för ÅMHM, menar ändå att förfarandet i beslutsprocessen varit korrekt, och att hon inte varit medveten om att Marcus Måtars motivering direkt emotsägs av Tjänstemannalagen.
- Det finns inget som säger att vi behöver höra båda parter. Jag har inte tillgång till den informationen du nämner, och jag är ingen jurist, men jag har gått igenom det här klagomålet väldigt noga, säger Annette Holmberg-Jansson till Ålands radio.

Hon säger att en anledning till att ingen beredning fogats till beslutet är att ingen av den informationen som framkommit varit relevant för hur landskapsregeringen valt att behandla ärendet, eller det beslut som fattats.
Uttalandet går emot ett tidigare uttalande hon gjort i tidningen Nya Åland, där hon säger att styrelsen önskat att informationen ska hemlighållas för att skydda Susanne Perander, då man ansett att hon agerat felaktigt under den process som klagomålet berör.

Ändå är minister Holmberg-Janssons uppfattning om varför styrelsen agerat som den gjort baserad på Marcus Måtars version av händelsen, utan att vare sig myndighetschefens eller någon annan styrelseledamots åsikt har hörts.

Detta är del ett av Ålands radios granskning av ÅMHM-härvan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »