Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 april, 2021 - 22:01Uppdaterad: torsdag, 29 april, 2021 - 09:02

ÅMHM-härvan: Måtar drev partikollegas familjemedlems personalärende i styrelsen

Marcus Måtar (Ob) drev en partikollegas familjemedlems besväran mot en anmärkning som ett enskilt personalärende i ÅMHMs styrelse, mot två andra ledamöters uttryckliga reservationer och utan stöd i landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
 

Det framkommer i dokument som i och med att styrelsen på sitt senaste möte valde att behandla ärendet blivit offentliga.

En anställd som fått en skriftlig anmärkning av myndighetschef Susanne Perander på ett möte där även landskapets personalchef Pia Hollsten-Friman närvarade valde att vända sig till styrelsen för att få anmärkningen upphävd.

Därefter har personalärendet vid två styrelsemöten kommit upp på agendan.
Först den 18 februari, då Pia Hollsten-Friman utestängdes från mötet och social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) medverkade via videolänk. Ärendet bordlades då.

- Personalchefen hade varit en del av beredningen, och jag hade därför kallat henne till behandlingen av ärendet. Det är styrelseordförande som har rätt att besluta om vem som deltar vid styrelsemöten, men jag kan inte säga att jag fick någon tydlig motivering till varför han beslöt att utestänga henne, säger Susanne Perander till Ålands radio.

Den 22 april i år har ärendet på nytt behandlats, och styrelsen har vid det tillfället ansett att både Susanne Perander och dennes närmsta förman varit jäviga och uteslutit dem från behandlingen.

Trots att styrelsen utryckligen inte har rätt att ta beslut i ärenden som rör anmärkningar, vilket på mötet förklarades för dem av ÅMHMs myndighetsjurist, har styrelsen på Måtars förslag röstat om att anmärkningen ska anses vara juridiskt inkorrekt.

Den berörda anställda är gift med en av Marcus Måtars partikollegor i Obunden Samling.

Marcus Måtar har gjorts medveten om, men i det här skedet valt att inte kommentera eller bemöta innehållet i den sista officiella delen av Ålands Radios granskning av ÅMHM-härvan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »