Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 27 april, 2021 - 13:37Uppdaterad: tisdag, 27 april, 2021 - 15:11

ÅMHM-härvan: Outtalad vision skapar stress och oro bland personalen

Att ÅMHMs styrelse tagit beslut som påverkat verksamheten utan att tydligt motivera dem har lett till stor stress och oro för personalen inom ÅMHM, och arbetarskyddsfullmäktige Annett Pfeiffer säger att två anställda refererat till den situationen då de blivit sjukskrivna.

- Det har sagts från början att det ska utföras en granskning, och det i sig är ju något det kan komma något positivt av. Men då det redan utförts en omfattande granskning för något år sedan, då styrelsen inte vill uttala sin syn på framtiden eller sin vision och vi vet att det råder sparkrav leder det till en oro som inte bemötts, säger hon.
Styrelseordförande Marcus Måtar (Ob) sade i höstas att styrelsen skulle förklara sin vision och syn på myndighetens framtid, men någon sådan förklaring har ännu inte kommit.
- Det var något vi utlovades i ett tidigt skede och som jag flera gånger påmint om, men vi har fortfarande inte fått någon klarhet i hur styrelsen ser på framtiden, säger myndighetschef Susanne Perander.

Vad är då styrelsens vision? Vid flera tillfällen tidigare har Marcus Måtar uttalat sig i media om att styrelsens enda uppgift är att följa lagen, och att ingen politik ska idkas i styrelsen.
Trots det uppdagar Ålands radio att det sedan i höstas förekommit beredningsmöten före styrelsemötena dit varken myndighetschefen eller någon av representanterna för oppositionspartierna kallats, och att det finns ett politiskt uppdrag.

TILLÄGG: Förutom de tillsynsområden och den veterinärverksamhet som nämns i inslaget driver ÅMHM även en laboratorieverksamhet med nio anställda.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »