Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 29 november, 2022 - 06:04Uppdaterad: tisdag, 29 november, 2022 - 07:46

Bioanalytikerutbildning nästa på HÅ?

Landskapsregeringen ger Högskolan på Åland i uppgift att utreda om det finns möjlighet att starta en bioanalytikerutbildning i samarbete med Yrkeshögskolan Novia eller med någon annan högskola eller universitet som har examinationsrätt inom utbildningsområdet.

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har tidigare påtalat att man har behov av utbildad personal inom det här området.

Utredningen som landskapsregeringen efterfrågar ska svara på vilka möjligheter och förutsättningar högskolan har att ordna en bioanalytikerutbildning och inom vilken tidsram. Utredningen ska också innehålla en uppskattning av vad det skulle kosta att köpa in utbildningen och administrera den.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »