Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 21 maj, 2022 - 13:43Uppdaterad: lördag, 21 maj, 2022 - 13:43
  • Fel i bygghandlingen gjorde att arbetet stod still i höstas. Arkivbild.

Fel i bygghandling för Bomarsundsbron kostar 65.000

Ett fel i bygghandlingen för den nya Bomarsundsbron har gjort att landskapet ska betala drygt 65.000 euro som tilläggskostnad till entreprenören Eriksson bygg ab.

När cirka 60 procent av stålbalkarna för körbanan placerats ut upptäcktes att norrpilen för montageritningen var vänd 180 grader fel. Det hade medfört att fel balkar hade transporterats till arbetsplatsen inför montaget. Det här meddelade Eriksson bygg till landskapet i slutet av oktober och då avbröts montagearbetet.

Samma dag började utredningen och man kunde snabbt konstatera vad som var fel.

Besked gavs om att monterade balkar måste lyftas bort i väntan på att de återstående balkarna för bågens undre del transporterats till arbetsplatsen och montagearbetet kunde återupptas. Tilläggsarbetet innehåller kostnader för att demontera balkar som monterats i fel läge samt väntetid för personal under utredningstiden.
Krav på ersättning för tilläggskostnaden har förts vidare till projektören som ansvarar för upprättade dokument.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »