Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 11 juni, 2024 - 05:59Uppdaterad: tisdag, 11 juni, 2024 - 07:25
  • Fritidshemmet Kråkan är trångbodda och har föreslagits att flytta till Rådhuset.

Förslag inför stadsstyrelsen: Kråkan ska vara kvar vid Övernäs skola

Fritidshemmet Kråkan ska vara kvar i Övernäs skola. Det föreslås inför nästa stadsstyrelsemöte. 

Bildningsnämnden i Mariehamn har velat flytta fritidshemmet till Rådhuset där stadens integrationsenhet nu verkar.  

Enligt stadsledningen går det trots allt inte att ha både integrationsverksamheten och fritidshemmet i samma utrymmen. 

Ett problem är att det skulle saknas personalutrymmen för fritidshemmet och att det skulle bli svårare med besök till integrationsenheten. Stadsledningen föreslår att fritidshemmets behov av utrymmen bör lösas inom skolområdet då den placeringen har flera fördelar. 

Som Ålands Radio rapporterat tidigare har Kråkan under en längre tid haft utrymmesbrist och bekymmer med hög personalomsättning.  

Stadsstyrelsen sammanträder på torsdag den 13 juni.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »