Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 25 juni, 2022 - 10:00Uppdaterad: lördag, 25 juni, 2022 - 10:00
  • En modernisering av vägtrafiklagen är på gång.

Lagförslag om vägtrafiklagen på remiss

Ett lagförslag på en ny åländsk vägtrafiklag har skickats på remiss.

Den äldre lagen är från 1983 och lagförslaget är en modernisering av lagen som enligt landskapsregeringen tar vägtrafiken in i samtiden.

Arbetet med den nya lagen har pågått i cirka två år och omfattar en ny trafikbrottslag, en ny vägtrafikslag och följdändringar av bland annat körkortslagen och lagen om besiktning och registrering.
- Vägtrafiken är ett lagområde där Åland har egen behörighet och genom att ta fram en egen åländsk lag istället för att använda en blankettlag utvecklar vi vår självstyrelse på ett sätt som är anpassat för Åland, vilket är något vi alltid ska sträva efter, säger infrastrukturminister Christian Wikström i ett pressmeddelande.

Huvudfokus har legat på att modernisera lagen utan att förändra grundläggande trafikregler.

En närmare presentation av lagen kommer i början av hösten 2022.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »