Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 8 december, 2023 - 06:45Uppdaterad: fredag, 8 december, 2023 - 07:47

Löfström tar upp åländska kommuners Ukrainakostnader med regeringen

De åländska kommunerna har inte blivit kompenserade för de omkostnader som mottagandet av Ukrainaflyktingar har medfört, trots löften från staten om att stå för kostnaderna.

Nu lyfter riksdagsledamot Mats Löfström frågan via ett skriftligt spörsmål till regeringen där han kräver en snabb lösning på frågan. I riket har kommunerna kompenserats ekonomiskt via statsandelar. Men åländska kommuner har aldrig ersatts på motsvarande vis. I veckan skickade Vårdös kommundirektör Erik Brunström-Granesäter ett mail till media och till landskapsregeringen där han påtalade problemet.  

Löfström menar att den mest logiska vägen framåt är en speciallag till riksdagen som skulle möjliggöra en kompensation även för åländska kommuner som inte kan få stöd via statsandelar. Han ser det som en rättvisefråga att landets kommuner behandlas jämlikt. 
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »