Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 26 september, 2022 - 14:05Uppdaterad: måndag, 26 september, 2022 - 14:48

LR arbetar med nytt förslag på näringsrättslag

Landskapsregeringen arbetar med att ta fram ett nytt förslag på näringsrättslag. Detta efter att presidenten tidigare i september gav tummen ner till de delar av lagen som berör språkkrav.

Vice lantrådet Harry Jansson hoppas att man med fördjupad argumentation lyckas ändra Högsta domstolens och presidentens uppfattning. Det handlar till exempel om krav på betjäning på svenska och att möjliggöra för landskapsregeringen att utöva tillsyn över att kraven efterlevs. Skillnaderna mellan det tidigare och ett kommande lagförslag lär endast bli kosmetiska, menar Harry Jansson.

- Jag kan tänka mig att vi av artighetsskäl kommer att ändra lagparagrafernas lydelse. Andemeningen måste förbli densamma: det vill säga stärka det svenska språket, ge det en laglig grund, det som vi de facto har tillämpat i många år, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »