Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 februari, 2023 - 16:48Uppdaterad: fredag, 3 februari, 2023 - 17:20

LR beviljar 971.000 i stöd till kulturen

Idag beviljade landskapsregeringen 971.700 euro i verksamhetsbidrag från Paf-medel för kultursektorn.

Det är 59 olika aktörer som sökt verksamhetsbidrag, sex som sökt pengar för specialprojekt och sju som sökt investeringsstöd. Bland de som beviljats stöd finns till exempel Ålands Slöjd- och Konsthantverk som får 50.000 euro i verksamhetsbidrag, Ålands Sång- och Musikförbund får 110.000, Teaterföreningen i Mariehamn får 38.000 euro och Föreningen Ålands Emigrantinstitut får 37.000 euro. I investeringsstöd beviljade man totalt 30.000 euro till bland annat Lumparlands uf, För Norrfinström, och Ålands skötbåtsförening. Teater Alandicas och Nybonds i Krogstads ansökningar bordlades.

 

 

Här ser du en lista över beviljade medel för kultur:

Ålands konstförening 15.000 euro

Ålands Slöjd- och Konsthantverk 50.000 euro

Hantverksföreningen Östra smedjan 2.000 euro

Filmklubben Chaplin 21.000 euro

Fotoklubben Obscura 6.500 euro

Fornföreningen Fibula 28.000 euro

Ålands Spelmansgille 6.000 euro

Folkmusiklaget Kvinnfolk 7.000 euro

Ålands Accordion Club 3.000 euro

Ålands Dragspelsklubb 4.000 euro

Sångföreningen Triolen 1.000 euro

Alandia square dancers 7.500 euro

Alandica Bugg 4.000 euro

Swingskeppet 5.000 euro

Folkdansarna på Åland 4.000 euro

Dansens Vänner r.f inte 1.500 euro

Stödföreningen för Husbandet 7.000 euro

Ålands Sång- och Musikförbund 110.000 euro

Teaterföreningen i Mariehamn 38.000 euro

Teater Alandica Bordläggs

Kappsäcksteatern 8.000 euro

Åbo Svenska Teater 18.000 euro

Kompani Nord Teaterförening 30.000 euro

Teaterföreningen Kuling 15.000 euro

Kulturföreningen Katrina 50.000 euro

Visor så in i Norden 11.000 euro

Geta Kulturförening 4.000 euro

Föreninen Ålands orgelfestival 8.000 euro

Ålands Litteraturförening 9.000 euro

Kulturfestival på Åland 18.000 euro

Sund Kultur 8.000 euro

Kökarkultur 11.000 euro

Skeppsföreningen Albanus 8.900 euro

Mariehamns Strategiklubb 2.000 euro

Kodarklubben 26.000 euro

Hemslöjdsgillet i Mariehamn 400 euro

Skeppargården Pellas 6.000 euro

Kobba Klintars Vänner 23.000 euro

Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum 1.900 euro

Kökar hembygdsförening 14.000 euro

Lappo uf/Skärgårdsmuseet 10.000 euro

Önningeby Hembygdsförening 33.000 euro

Ålands Fotografiska museum 30.000 euro

Föreningen Ålands Emigrantinstitut 37.000 euro

Föglö hembygdsförening 10.000 euro

Kumlinge Byalag 2.500 euro

Föreningen för Norrfinström 500 euro

Ålands Brand- och Räddningsförbund 16.000 euro

Ålands Telehistoriska förening 1.000 euro

Garantiföreningen för Matsmårs 4.000 euro

Miniatyrstadens Vänner 5.000 euro

Ålands Veterantraktorklubb 8.500 euro

Dånö museiförening 3.000 euro

Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn 20.000 euro

Antons Vänner r.f 5 000 euro

Föräldraföreningen Bild- och Formskolan 63.000 euro

Sällskapet Bel Canto 50.000 euro

Arbetarnas bildningsförbund 65.000 euro

Nybonds i Krogstad Bordläggs

 

Här ser du en lista över beviljade medel för specialprojekt:

Åland Jazz 8.000 euro

Ålands Skötbåtsförening 4.000 euro

Regnbågsfyren Avslag

Ålands kulturstiftelse 500 euro

Skärgårdsteatern 3.000 euro

 

Här ser du en lista över beviljat investeringsstöd:

Lumparlands uf 1.000 euro

För Norrfinström r.f 4.000 euro

Ålands skötbåtsförening 20.000 euro

Bovik byalag 2.500 euro

Kumlinge byalag 2.500 euro

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »