Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 18 juni, 2024 - 11:13Uppdaterad: tisdag, 18 juni, 2024 - 12:46

Minderårig sladdade och körde 100 km/h vid skolgård – döms för flera brott

En 19-åring man döms för två fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten, frihetsberövande och olovlig körning. Samtliga gärningar utom det ena fallet av grovt äventyrande av trafiksäkerhet begicks när mannen var 17 år. 

I oktober 2021 körde mannen 100 kilometer i timmen och sladdade med bilen i hög fart vid två skolgårdar. Vid tidpunkten befann sig flera barn och vuxna på platsen. Mannen saknade körkort vid tillfället. 

Han hade dessutom två passagerare i bilen – där den ena, ett barn, satt i bilen mot sin vilja. Mannen hade verbalt tvingat in barnet i bilen vid den ena skolgården och körde sedan en kort stund till en annan skola i hög hastighet och sladdade även där. 

Tingsrätten anser att handlingen kunde orsaka allvarlig fara för annans liv eller hälsa. 

I april 2024 körde mannen 124 kilometer i timmen på en väg där hastighetsbegränsningen var 70 och gjorde sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten. 

Mannen medger olovlig körning, frihetsberövande och det första fallet av grovt äventyrande av trafiksäkerheten. I det andra fallet av äventyrande av trafiksäkerheten menar mannen att det var frågan om ett nödtillstånd och att det därför fanns en orsak till överhastigheten.  

Han döms att betala 80 dagsböter, totalt 480 euro. Mannen ska även betala en brottsofferavgift på 80 euro åt staten. 

Domen har inte vunnit laga kraft. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »