Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 20 april, 2024 - 09:30Uppdaterad: söndag, 21 april, 2024 - 18:20

Nu ska komposter registreras – fastighetsägare ska anmäla till kommun eller Mise

Nu ska alla fastighetsägare på Åland registrera sina komposter hos kommunen eller Ålands miljöservice, Mise, om fastighetens kommun är ansluten dit.

Vid årsskiftet trädde nya ändringar i avfallslagen i kraft. I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att det i stora drag handlar om att kommunerna ska jobba målinriktat med avfallshantering i stället för att i lag tvinga till vissa specifika insamlingsmetoder. De skriver också att komposten ska skötas korrekt, bland annat ska komposten ha god syretillförsel, lagom fukthalt, vara placerad rätt på tomten, få regelbunden tillsyn och vara värmeisolerad. Kommunen eller Mise kan ha närmare bestämmelser och rekommendationer och har rätt att inspektera komposterna för att se att den fungerar tillfredsställande. Frågor om hur anmälan ska utformas riktas till kommunen eller Mise. 

Landskapsregeringens miljöingenjör Gunnar Westling samt Mises förbundschef Stefan Simonsen gästar Ålands radio 7.40 på tisdag den 23 april för att svara på frågor kring den nya lagen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »