Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 december, 2021 - 11:19

Ny affär mellan Alandia och LokalTapiola

Alandia planerar att sälja sitt lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd till LokalTapiola

- Vi har haft ett bra samarbete med bolaget tidigare, då vi sålde vårt personliga olycksfalls- och reseförsäkringsbestånd till dem. I den tidigare överlåtelsen tog LokalTapiola ansvar för både kunder och personal på ett föredömligt sätt. Försäljningen av det lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbeståndet är en fortsättning för vår strategi att bli ett renodlat sjöförsäkringsbolag med visionen att bli en ledande europeisk sjöförsäkringsspecialist”, säger Alandias vd Tony Karlström i ett pressmeddelande.

Alandia har nu undertecknat en avsiktsförklaring med LokalTapiola om affären. Affären innebär inga förändringar för berörda kunders försäkringsskydd och kunderna behöver inte vidta åtgärder.
För att affären ska kunna genomföras krävs godkännande av Finansinspektionen och båda parters bolagsstämmor.

Ikraftträdelsedagen för affären är tänkt att äga rum den 1 juli 2022.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »