Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 5 juni, 2023 - 06:11Uppdaterad: måndag, 5 juni, 2023 - 11:09
  • Golvet och taket ska bytas i Vikingahallen. Arkivbild.

Nytt golv och tak till Vikingahallen

Nu ska golvet och taket i Vikingahallen bytas till en kostnad av drygt 175 000 euro. 

Pengarna finns i budgeten för det här året och då fanns även solceller på taket med som ett moment. Men för att kunna installera solceller behöver fritidsförvaltningen få beviljade medel av kommunfullmäktige. 

Det lägsta anbudet på golvet inne i Vikingahallen var 97 400 euro och för byte av taket 78 400 euro. Fritidschefen har nu fått i uppdrag att slutföra upphandlingarna och ingå behövliga avtal. Målsättningen från förvaltningen är att golvet ska kunna bytas i juli och taket i augusti, men det beror på hur entreprenörernas schema ser ut. 

Det lägsta anbudet på solceller var 46 780 euro, men det ryms inte med i den beviljade budgeten och nu är det upp till fullmäktige om investeringen ska göras eller inte. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »