Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 30 oktober, 2018 - 12:12Uppdaterad: tisdag, 30 oktober, 2018 - 15:29
  • Gränsen mellan vad ÅHS och kommunerna ska stå för i äldreomsorgen bör utredas, tycker Jomala. Arkivfoto: Ida Jansson.

Oasens framtidsplaner vållade diskussion

Oasen vill utveckla avdelningen Pellas till en sjukavdelning, inrätta en ny demensavdelning och utöka personalen med 4,24 närvårdare samt en sjukskötare. Det framgår i budgetförslaget för nästa år och ekonomiplanen för 2020-2021 och på Jomalas kommunstyrelsemöte i går blev det diskussion kring detta.

Kommundirektören John Eriksson skriver i beredningen att Oasens kostnader ökat, trots att Jomala tidigare begärt att man ska se över kostnadsutvecklingen. Han skriver att mycket av ökningen beror på att ÅHS geriatriska klinik numera bedriver specialsjukvård samt på de tidigare stängningarna av Gullåsen, demensavdelningen vid ÅHS och Grelsby sjukhus. Eriksson skriver att dessa ändringar gjorts medan landskapsandelarna till kommunerna sänkts och Oasen samt kommunerna överlag måste bereda sig för att kunna ta emot allt sjukare vårdtagare.

Utredningar behövs

Kommundirektörens förslag var att Jomala inte godkänner de verksamhetsförändringar som Oasen föreslår. Först borde Oasen tillsammans med ÅHS, Trobergshemmet i Mariehamn och Sunnanberg i Saltvik kartlägga gränsen för sjukhusvård och de åtgärder som kommunerna har skyldighet att utföra, och Oasen borde kompenseras om det är så att man utför åtgärder som faller inom ÅHS behörighet. Kommundirektören föreslog också att den äskade personalutökningen inte skulle godkännas före utredningarna gjorts och eftersom man redan i dag överstiger alla rekommendationer vad gäller bemanning per klient. Vidare föreslog han att man ska ge Oasen i uppdrag att fortsättningsvis eftersträva att upphandla externa städtjänster och överlag se över sin städfunktion när vakanser uppstår, se över personaldimensioneringen i köket samt ta fram ett portionspris för maten som serveras och lyfta upp det jämförelsetalet i budget och bokslut.

Styrelsen röstade

Kommunstyrelsen godkände delvis kommundirektörens förslag men efter omröstning ändrade man en del. Man vill visserligen att Oasen ska utreda gränsdragningen mellan sjukvård och sjukhusvård och att man ska utreda om likabehandlingprincipen mellan kommunerna och kommunförbunden följs när det gäller vårdtyngden på Oasen, Trobergshemmet och Sunnanberg. Man vill också att Oasen ska se över personaldimensioneringen innan man startar den nya demensavdelningen och se över köksfunktionen enligt kommundirektörens förslag. Men till skillnad från i kommundirektörens förslag säger man inte nej till de planerade verksamhetsförändringarna, utan man tycker att de kan göras parallellt med utredningarna.

Kommunstyrelsens åsikter ska nu framföras av kommunens ombud när Oasen håller förbundsfullmäktigemöte den 2 november.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »