Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 26 september, 2018 - 05:39
  • Det råder olika åsikter om vårdlönerna i Saltvik. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Olika åsikter om vårdlöner i Saltvik

Socialnämnden i Saltvik anser att lönerna inom kommunens äldreomsorg bör höjas.

Man påpekar att lönerna inte uppdaterats på flera år och i en jämförelse med Oasen och ÅHS ser man att Saltviks löner inte är konkurrenskraftiga. Socialnämnden anser att en lönehöjning bör göras inför nästa år så att Saltvik kan locka personal vid rekryteringar. Närvårdarlönen, sjukskötarlönen och lönen för den ansvariga hemvårdaren och personalkoordinatorn bör höjas, anser socialnämnden.

Kommunstyrelsen däremot förordar inte en höjning av lönerna just nu. Man ser att Saltviks närvårdarlöner ligger bland de högsta jämfört med andra kommuner, även om de är aningen lägre när man jämför mot övriga institutioner. Man ser också att alla tjänster på vårdhemmet Sunnanberg är besatta, så styrelsen anser att fler faktorer än lönen är viktiga när personal ska rekryteras. Kommunstyrelsen påpekar också att en översyn av lönerna i kommunen ändå kommer att göras i januari som en följd av kollektivavtalsförhandlingar som hållits.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »