Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 12 augusti, 2022 - 16:51Uppdaterad: fredag, 12 augusti, 2022 - 16:51

"Om bottendjur dör bidrar det till övergödning"

I månadsskiftet juni-juli uppmättes den hittills intensivaste marina värmeböljan på Åland. Det rapporterar Åbo akademi, som tittat på 17 år av data från Husö biologiska station.

Medelintensiteten var 4,9 grader över normal medeltemperatur medan den maximala intensiteten var 6,4 grader över det normala. Dessutom sattes i år ett nytt värmerekord för mätstationen, där temperaturen steg till 27,65 grader.
Också andra långtidsmätningar gjorda på Åland visar på en generellt stigande trend i vattentemperaturerna.

Amanuens Tony Cederberg säger att många bottendjur dör om temperaturen stiger för mycket. Det orsakar syrebrist, vilket leder till att fosfor läcker ut i vattnet, som i sin tur bidrar till övergödning.

Doktorand Lucinda Kraufvelin säger att exempelvis blåmusslor och blåstång kan drabbas.

- De kan delvis genom egna mekanismer anpassa sig till de här förhållandena, men de kan skadas eller dö om förhållandena inte avtar, säger hon.

Lucinda Kraufvelin säger också att man inte har mätningar för hur det sett ut senare under sommaren, men indikationer från mätningar på andra stationer i exempelvis Åbolands skärgård tyder på att läget blivit bättre.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »