Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 februari, 2023 - 14:37Uppdaterad: onsdag, 8 februari, 2023 - 16:02
  • Det behövs tillfälliga lösningar för att polisen ska kunna bistå ÅHS. Arkivbild.

Polisen vägrade ge handräckning till ÅHS

Polisen har åtminstone vid ett tillfälle vägrat ge handräckning till ÅHS när en person skulle tvångsomhändertas för psykiatrisk vård. Det här på grund av de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.

Mentalvårdslagen kräver nu att en läkare som begär om handräckning av polis ska stå i ett tjänsteförhållande till staten eller ett välfärdsområde. Den nya lagen är således inte anpassad till åländska förhållanden eftersom landskapet inte ingick i rikets välfärdsreform, något som landskapsregeringen till riksmyndigheter har påpekat gång på gång. För att lösa den akuta situationen så anställde Statens ämbetsverk på Åland strax före årsskiftet ett par av ÅHS läkare och den sista januari utökades listan till 22 läkare. Dessförinnan hade en läkare som inte hade ett förordnande av ämbetsverket begärt om handräckning av polisen men fått ett nej.

Polismästare Johan Pawli konstaterar att alla polisens åtgärder måste basera sig på lag.

-Finns det inte laga grund, en läkare som inte har ett sådant anställningsförhållande, så kan vi inte göra den uppgiften. Det löste sig sakta men säkert, säger han.

ÅHS chefsöverläkare Jun Nagamori säger att han inte kan kommentera ett enskilt fall men att både han och Johan Pawli anser att de tillfälliga lösningarna som togs i bruk i samband med de nya lagarna överlag har fungerat väl.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »