Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 5 december, 2022 - 12:43Uppdaterad: måndag, 5 december, 2022 - 14:14
  • Riksdagen fick proposition om Nato. Arkivbild.

Proposition om Nato till riksdagen

Statsrådet har i dag överlämnat sin proposition om medlemskap i Nato till riksdagen.

Finland kan ansluta sig till nordatlantiska fördraget och bli medlem av Nato efter att alla Natos medlemsstater har godkänt anslutningen, skriver statsrådet i ett pressmeddelande.

För närvarande har 28 av 30 medlemsstater godkänt Finlands anslutning. Turkiets och Ungerns godkännande saknas ännu. Juridiskt sett är det möjligt att behandla regeringens proposition i riksdagen redan innan alla medlemsstater gett sitt godkännande.

Efter att riksdagen behandlat propositionen är det republikens president som fattar beslutet om Finlands anslutning till Nato. När alla Natos medlemsstater ratificerat Finlands anslutningsprotokoll och Natos generalsekreterare lämnat en inbjudan till Finland att ansluta sig till Nato kan Finland bli medlem av Nato.

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) berättade på en presskonferens att propositionen väckte stort intresse bland finländarna och fick totalt cirka 1.600 utlåtanden, av vilka 51 var från myndigheter och föreningar. Resten var från privatpersoner och en stor del kom från motståndare till Nato.

Enligt Haavisto har alla utlåtanden beaktats när propositionen färdigställdes.

– På basis av remissvaren har propositionens motiveringar fördjupats och kompletterats, bland annat gällande samarbetet mellan statsrådet och presidenten, riksdagens roll i beslutsfattandet som gäller Natoärenden, samt gällande Ålands folkrättsliga ställning, sade Pekka Haavisto.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »