Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 15 december, 2016 - 14:12
  • Trycket på äldreomsorgen, där Trobergshemmet ingår, ökar i framtiden och staden har i sin uppdaterade äldreomsorgsplan skrivit om åtgärder som borde vidtas. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Socialnämnd godkände äldreomsorgsplan

En av framtidens kärnfrågor är hur mycket ny teknik kan påverka möjligheten att bo kvar i det egna hemmet.

Det konstateras i förslaget till äldreomsorgsplan för Mariehamns stad 2017-2022. Socialnämnden godkände i veckan förslaget som nu ska vidare för att fastställas av stadsfullmäktige.
I planen framgår att de äldre blir allt fler och för att äldreomsorgen ska klara den framtida utmaningen behövs mer satsning på hälsobefrämjande och förebyggande verksamhet i samhället överlag. Det påpekas också att miljöanpassning är viktig så att funktionshindrade kan röra sig tryggt i sin närmiljö. Och även om tekniken blir en stor hjälp i framtiden kommer mer personal att behövas för att upprätthålla dagens servicenivå och standard.
- Redan yrkesverksamma personer inom vårdbranschen bör motiveras att söka jobb inom äldreomsorgen och ungdomar bör uppmuntras att utbilda sig inom området, skriver staden i sin plan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »