Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 6 mars, 2020 - 14:49Uppdaterad: fredag, 6 mars, 2020 - 15:05
  • Gymnastikföreningen får vänta på besked från Mariehamns stad. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Stadsstyrelsen bordlade MGF:s stödansökan

Stadsstyrelsen vill ha mer information från gymnastikföreningen innan man tar ställning till deras anhållan om 100.000 euro i investeringsstöd för att bygga en gymnastikarena i Jomala.

På gårdagens möte beslöt man därför att bordlägga ärendet. Även ärendet som handlar om delgeneralplanen för Mariehamns centrum bordlades eftersom stadsstyrelsen vill att en aftonskola med fokus på juridiska frågor kring skyddsmärkningarna ska hållas innan man skickar frågan vidare till stadsutvecklingsnämnden igen.

På gårdagens möte tillsatte stadsstyrelsen också en arbetsgrupp som ska jobba med stadens mål för mandatperioden 2020-2023. I arbetsgruppen sitter stadsdirektör Barbara Heinonen samt Nina Fellman (S), Anna Holmström (C) och Johnny Andersén (Lib).

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »