Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 november, 2022 - 14:05Uppdaterad: onsdag, 30 november, 2022 - 16:33

”Ett starkt ställningstagande”

Grundlagsutskottets utlåtande är ett starkt ställningstagande för den linje som Åland har fört i frågan om smittskyddslagen. Det uppger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström som är medlem i utskottet.

Grundlagsutskottet anser att smittskyddet behöver regleras i självstyrelselagen och att det är mycket motiverat att det görs genom en överenskommelseförordning.

Samtidigt slår utskottet fast att förslaget om en övergångsbestämmelse kan godkännas, men som Mats Löfström uttrycker det, ”med långa tänder”. En övergångsbestämmelse bör dock vara kortvarig, anser man.

Mats Löfström hoppas nu att all eventuell prestige kan läggas åt sidan och att riksregeringen och de ansvariga ministerierna tillsammans med landskapsregeringen hittar ett samförstånd för att på rätt sätt lösa frågorna om smittskyddet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »