Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 14:31
  • Merkostnader som uppstått på grund av pandemin ersätts av staten. Arkivbild.

Staten står för merkostnader orsakade av pandemin

Staten betalar för direkta merkostnader som covid-19 pandemin orsakat också 2022. Bestämmelser om ersättningarna finns i en förordning som statsrådet utfärdade i dag.

Beslutet gäller för kommuner och samkommuner i riket samt landskapet Åland.

Enligt förordningen beviljas statsunderstöd i synnerhet för merkostnader som föranleds av testning, vaccination och vård. Med understödet täcks dessutom andra direkta social- och hälsovårdskostnader som hänför sig till hanteringen av pandemin, bland annat kostnader som uppkommit på grund av ökad användning av skyddsutrustning och striktare hälsosäkerhetskrav.

Ålands hälso- och sjukvårds styrelseordförande Wille Valve (MSÅ) berättade tidigare i veckan att summan är 2,4 miljoner euro för ÅHS coronarelaterade kostnader hittills i år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »