Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 september, 2022 - 06:25Uppdaterad: fredag, 30 september, 2022 - 07:59

Stora räkenskapsminskningar för kommunerna

Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, har publicerat en rapport om kommunernas och kommunalförbundens verksamhet under 2021.

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2021 minskade med 1,6 miljoner jämfört med 2020 och slutade på 14,0 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat minskade till 2,5 miljoner 2021 från 6,2 miljoner 2020. Kommunernas investeringar minskade med 7,5 miljoner och var 13,2 miljoner euro.

De sammanlagda verksamhetskostnaderna för 2021 ökade med 2,2 miljoner till 170 miljoner euro jämfört med föregående år. Intäkterna minskade med till 37,6 miljoner euro, en minskning med 0,5 miljoner. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 2,7 miljoner och slutade på minus 141 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade med 7,5 miljoner jämfört med 2020 och landskapsandelarna minskade med 6,6 miljoner. En orsak till minskningen är de temporära höjningarna av landskapsandelarna under 2020 till följd av pandemin. En annan orsak är att en del av landskapsandelarna (3,6 miljoner) från och med 2021 går direkt till Kommunernas socialtjänst.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »