Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 14 juni, 2024 - 05:53Uppdaterad: fredag, 14 juni, 2024 - 09:00

Telefonandelslaget tar upp kampen mot vilande andelar

Under måndagens stämma i Ålands telefonandelslag beslutades det att det nu blir möjligt att ta ut en avgift av andelsägare som har fler än tre vilande andelar. Åtgärden är riktad mot några privatpersoner och företag som de senaste åren köpt på sig stora mängder andelar. 

Vd Jonas Sundborg säger att avgiften dels ska förhindra att dessa ”åker snålskjuts” på övriga andelsägare, dels verka avskräckande för dem som samlar på sig stora mängder andelar. En risk för att någon eller några lyckas ta kontroll över bolaget ser han däremot inte.

– Du kan bara kontrollera två röster fast du har hundra andelar, så risken att någon utomstående tar kontrollen bedömer jag som ganska låg, säger Sundborg. 

Trots att både Skatteverket och Jonas Sundborg anser att en andel i Ålands telefonandelslag borde vara värd cirka 3 000 euro, väljer varje år ett relativt stort antal andelsägare att antingen lösa in sin andel för 76 euro eller sälja den för 200–300 på den gråa marknaden.   

Jonas Sundborg säger att det är medlemmarnas eget beslut att lösa in sina andelar eller sälja dem för ett så lågt pris, men medger samtidigt att andelslaget borde bli bättre på att kommunicera hur värdefulla andelarna i själva verket är och öka deras värde genom att ge andelsägarna fler förmåner.   

– Där måste man ju ta sig i kragen och fundera över om det är där vi har felat lite. Vi borde förbättra den här kommunikationen och se hur vi kan ge mera förmåner till våra andelsägare.

De tre största andelsägarna i Ålands Telefon är Alegro Ab, Boris Boman och Simon Karlsson

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »