Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 10 november, 2022 - 10:06Uppdaterad: torsdag, 10 november, 2022 - 13:49

Vårdö: Viktigt att Töftöfärjan följer tidtabellen

I väntan på att en bro byggs mellan Töftö och Prästö är det viktigt att trafiken med Töftöfärjan löper på ett bra sätt.

Det anser företrädare för Vårdö kommun som skickat en skrivelse till landskapet med kritik mot hur Töftöfärjans tidtabell efterföljs.
- Upplevelsen härifrån är väl att det på senare tid har slarvats lite med tidtabellen på olika sätt, säger Vårdös kommundirektör Erik Brunström-Granesäter.

I skrivelsen framförs också ett önskemål om att extrafärjan ska användas då det är stora trafikmängder, till exempel i anslutning till anlöp av m/s Alfågeln. Men Vårdös högsta önskemål är ändå att det på sikt byggs en bro som ersätter Töftöfärjan.
- I landskapsregeringens budgetförslag för nästa år finns ju en formulering om att bron återaktiveras men inga budgetmedel är upptagna för ändamålet. Det är fortsättningsvis ett önskemål att de avsätter lite budgetmedel på nästa år för att åtminstone få igång lite utredningar för att få en bro till stånd, säger Erik Brunström-Granesäter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »