Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 7 september, 2021 - 17:26
  • Sirkka Wegelius FOTO: Ann-Christine Karlsson

100 000 i bidrag - om man börjar nu

Frågan om ombyggnad av Navigationsskolan i Mariehamn har legat på stadsutvecklingsnämndens bord i tio år.

Det har funnits krafter som velat återställa fastigheten i ursprungligt skick. Original Lars Sonck, men har förändrats genom åren. Trapphustornet har rivits och istället har det gjorts en takpåbyggnad. Och när det kom en privat donation på 100.000 euro till Folke Wickströms minnesfond som bidrag till återställandet tog arbetet fart. Villkoret för donationen var nämligen att arbetet skulle påbörjas inom september månad 2021. Där är vi nu och därför stämde vi träff med stadsarkitekt Sirkka Wegelius för att höra hur det går med planerna på en ombyggnad. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »