Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Anmälan om störning i TV-mottagningen från Smedsbölesändaren

Kontaktuppgifter
Anläggning
Vilka kanaler störs? När/hur ofta störs tv-mottagningen? Hur länge pågår störningarna då de uppstår? Hur länge har störningarna funnits? Har Ni själva vidtagit några åtgärder för att förbättra mottagningen? Har vädret någon inverkan på störningarna? Beskriv störningarna så noggrant som möjligt nedan.