Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 mars, 2023 - 17:12

ÅHS om rehab-problematiken: Vi har varit otydliga i vår kommunikation 

Sedan ett par år tillbaka avbröt ÅHS rehab-samarbetet med privatkliniken Orton i riket. Det avbrutna samarbetet och dålig kommunikation kring hur det påverkar patienterna, är orsaken till att många känner sig dåligt behandlade nu, tror chefsöverläkare Jun Nagamori. 

I början av mars skickade privatpersonen Miina Fagerlund en skrivelse till ÅHS. Hon hade samlat 26 rehab-patienters berättelser om brister i både bemötandet och vården vid ÅHS Rehab, det gällde specifikt läkarmottagningen och avdelning 2C.  

Jun Nagamori och styrelsen har tagit del av skrivelsen och diskuterat den med personalen på ÅHS Rehab. 

- Det är min upplevelse att alla som jobbar med de här frågorna gör det med patientens bästa för ögonen. 

Skrivelsen kommer ändå inte som en överraskning för ÅHS.  

- Det som har hänt är att rehab har strukturerat om sina processer och tagit hem rehabverksamheten till ÅHS. Vi har varit dåliga på att kommunicera ut förändringen till patienterna. Det är en stor skillnad på hur man arbetar inom den offentliga och den privata sjukvården och den förändringen i arbetssätt och mängden vård och vårdtjänster som ges skiljer sig åt. Och många av reaktionerna har varit negativa från patientens sida. 

Det talas om bristande lyhördhet och kränkande bemötande, ska det vara så, att man blir sämre bemött inom det offentliga? 

- Jag vill inte säga att vi inom det offentliga skulle vara sämre på bemötande, men gör man en förändring i människors liv så möts det ju med oro och negativa känslor. 

Nagamori menar att också utanför Åland är frågan om rehabpatienters upplevda bemötande återkommande. 

- Jag uppfattar klimatet i den här frågan som ytterst infekterat och jag har full förståelse för att patienterna känner sig oroliga, men vi arbetar för att få en fungerande rehabverksamhet med tydliga processer. 

ÅHS kommer nu att göra en egen enkätundersökning med patienterna vid ÅHS rehab på uppmaning av patientrådet, och dessutom jobbar man vidare med att renodla rehabs uppdrag, men också samarbetet med primärvården. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »