Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 juni, 2024 - 18:22Uppdaterad: torsdag, 13 juni, 2024 - 14:10
  • Elvira Jansson och Thomas Mattsson från Ung Resurs. Foto: Johan Ågren.

Åland saknar system för att fånga in gymnasieavhoppare till arbetslivet enligt Ung Resurs

Åland har problem med att fånga upp ungdomar som inte fullföljer gymnasiet för att hjälpa dem ut i arbetslivet enligt föreningen Ung Resurs.

På finländska sidan finns en ungdomsgaranti, som innebär att om man avslutar sin gymnasieutbildning i förtid, så kan de som arbetar på ett liknande sätt som Ung Resurs kontakta ungdomen för att erbjuda hjälp och stöd. Detta system saknar Åland, så ett stort ansvar handlar om att ungdomslotsarna vid Ung Resurs har kontakter som studievägledare, skolcoacher med mera.

Arbetslöshetssiffrorna på Åland är nästan tillbaka på den nivå de var före pandemin – sysselsättningsgraden har alltså på det stora hela återhämtat sig, men det gäller inte för två grupper, nämligen långtidsarbetslösa och ungdomar.

Ung Resurs träffar omkring 100 åländska ungdomar per år genom sina projekt och verksamheter och arbetar för att få de ut i arbetslivet är. Ett av de främsta verktygen som de har med att få ut ungdomarna i arbetslivet är att de får göra praktik. Enligt verksamhetsledaren Thomas Mattsson blir det ofta inom den privata sektorn som ungdomarna får praktik, vilket kan leda både till anställningar som idéer hos arbetstagarna om vad de skulle vilja jobba med vidare i livet. Men de har svårt att få in praktikanter till den offentliga sektorn och Ung Resurs vill veta vad arbetsplatserna behöver för att ta emot fler praktikanter.

– Men jag vill skicka en liten känga till den offentliga sektorn om att bli bättre på att ta emot praktikanter. För där har vi svårt att få in ungdomarna, säger Thomas Mattsson.

För mer information om Ung resurs och deras verksamhet hittar du på deras hemsida.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »