Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 juni, 2022 - 16:20

Alfons Röblom är med på FN:s miljö- och klimatmöte

Just nu pågår FN:s miljö- och klimatmöte Stockholm + 50.

Mötet hålls 50 år efter FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, och

syftet är att öka takten i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

På plats i Stockholm är utvecklingsminister Alfons Röblom (HI). Han deltar tillsammans Regions4, som är ett globalt nätverk för regionala regeringar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »