Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 10 mars, 2022 - 16:51Uppdaterad: torsdag, 10 mars, 2022 - 16:53
  • Lasse Mattila och Henrik Lagerberg. Foto: Hans Persson Bru

Alternativa perspektiv på barns och ungas psykiska hälsa

I stort sett alla rapporter pekar på att behovet av insatser för barns och ungas psykiska hälsa bara växer, men hur vet vi att vi erbjuder rätt typ av hjälp?

Ålands autismspektrumförening och föreningen Reseda har genom ordförande Henrik Lagerberg bjudit in föreläsaren och författaren Lasse Mattila som vill öppna för en diskussion om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. De gästade vår studio i Åland idag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »