Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 22 februari, 2017 - 17:20
  • Annelie Karlberg. Foto: Nina Smeds.
  • Ralf Stolt. Foto: Nina Smeds.
  • Catharina Henriksson och Annette Loumann Foto: Nina Smeds
  • Robin Juslin. Foto: Nina Smeds.

Avdelningen som ger rätt att skjuta

Näringsavdelningen har 42 anställda och hit hör också Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet, AMS som har 23 anställda.

Avdelningen har fyra byråer, jordbruksbyrån, fiskeribyrån, skogsbruksbyrån och en allmän byrå, med cirka tio anställde per byrå.

Man har budgeterat 3 miljoner euro för verksamheten, och det finns nästan 20 miljoner att förvalta som betalas ut i olika former av utvecklingsstöd.

Avdelningschefen heter Linnea Johansson och så här sammanfattar hon avdelningens verksamhet.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »