Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 1 december, 2023 - 17:11Uppdaterad: fredag, 1 december, 2023 - 17:11

Barnombudsmannen uppmanar till ökad förståelse kring trycket på ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Ålands barnombudsman Johanna Fogelström-Duns är orolig för att utvecklingen kring barnfamiljers ekonomiska utsatthet är på väg åt fel håll med tanke på aviserade hyreshöjningar, inflation och räntor. 

– Vi behöver få en ökad förståelse för vad det innebär att inte alltid ha råd. Alla har inte förutsättningarna att betala till klasskassor och ställa upp i föreningar med aktiviteter som kostar, säger barnombudsmannen Johanna Fogelström-Duns. 

Ålands Radio har gjort en kort enkät gällande barnfamiljers ekonomi. 32 personer svarade på enkäten och en fjärdedel av de svarade beskrev det som att de ofta har svårt att få pengarna att räcka till. Samtidigt som ungefär hälften svarade att de då och då har problem att få pengarna att räcka. 

Fogelström-Duns säger att det går att minska tabu genom att minska förväntningar på vad livet innebär eller vad som är normen kring vad man ska ha råd att göra. 

– Det är bra att ha insikten att människor har olika möjlighet till försörjning och att man tar höjd för det i sin vardag och sina kontakter. Till exempel om man är en förälder som är aktiv i en förening och ska göra saker med de andra föräldrarna, säger hon.

Av de som svarat är de främst familjer där en eller båda föräldrarna saknar förvärvsinkomst som har de svårt med att få ekonomin att gå ihop. Majoriteten av de som deltagit i enkäten säger att de går bra att förklara för sina egna barn att de inte har råd med vissa saker, men helst vill man inte prata om det utanför den egna familjen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »